Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

Léčba fóliovými aparáty

MUDr. Eva Šrámková

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vám zaslat informační leták určený pacientům, kteří se zajímají o léčbu fóliovými aparáty a který jsme převzali, přeložili a upravili podle vzoru AAO (American Association of Orthodontists).

Jak mnozí z Vás již ví, počátkem letošního roku se i v České republice objevila firma, která se pokusila o přímý prodej fóliových aparátů. (Přímý prodej znamená, že pacient si provádí a řídí léčbu sám, bez přímé účasti konkrétního lékaře, pouze podle pokynů firmy, která mu aparáty dodala). Zatím, i pod tlakem ze strany České ortodontické společnosti, tato firma od svého záměru ustoupila, nepochybně se ale objeví nové a sofistikovanější pokusy. Je proto důležité, abychom se, stejně jako jiné odborné společnosti, zaměřili i na edukaci pacientů a informovali je o možných rizicích.

Leták rovněž viditelně upozorňuje na fakt, že v České republice patří ortodontická léčba výhradně do rukou specialistů v ortodoncii. Jsme velmi hrdi na to, že patříme do skupiny zemí, která zásadně trvá na kvalitním vzdělání jako podmínce výkonu profese ortodontisty a která nemusí řešit množství zbytečných a nedůstojných sporů mezi pacienty, ortodontisty a praktickými zubními lékaři. Je však třeba, abychom všichni společně pomáhali tento princip obhajovat. Některé firmy prodávající fóliové systémy se průběhu školení snaží praktickým zubním lékařům namlouvat, že s jejich produkty se mohou zcela bez obav pustit do léčby tzv. "malých" ortodontických vad a že ortodontisté si záměrně a drží monopolní postavení provádět veškerou ortodontickou péči.

Nenechte se, prosím, vtáhnout do těchto sporů s nesmyslnými argumenty. Když se dva hádají, třetí se směje a je jasné, komu by která role náležela. Nejde zde o žádný monopol, ale ortodontisté by měli dělat ortodoncii prostě proto, že ji umí nejlépe, stejně jako endokrinologové endokrinologii, kardiochirurgové kardiochirurgii apod. Praktičtí zubní lékaři zase rozumí praktickému zubnímu lékařství v celé své šíři nepochybně mnohonásobně lépe než kdokliv jiný ( např. ortodontisté :-) a ze stejného důvodu brání svůj obor proti nevhodným kompetencím nelékařských profesí nebo i lékařům s nejasným či nedostatečným vzděláním ze zahraničí. Ani o peníze zde primárně nejde, stejně jako v jiných zemích bychom se jistě uživili, mimo jiné i nápravami neuspokojivých výsledků předchozích ortodontických korekcí.

Úkolem odborné společnosti je však hájit odbornou úroveň oboru a tedy i bránit těmto predátorským způsobům. Pouze vzájemným respektem a interdisciplinární spoluprací se můžeme dobrat skutečně dobrých léčebných výsledků a uznání našich pacientů.

Eva Šrámková

Fóliové aparáty
Top