Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

Plánování zubního implantátu pomocí 3D zobrazení

MDDr. Petr Švácha

Nahrazení chybějících zubů pomocí zubních implantátů je velice vhodné řešení u bezzubé čelisti, kde je pacient zpravidla odkázán pouze na snímatelné protézy. Pomocí zubního implantátu lze s výhodou řešit i ztrátu pouze jednoho zubu a vyhnout se tak nepříjemnému broušení zdravých okolních zubů na můstek. Implantát představuje titanový šroub, který sroste s kostí a umožňuje zubnímu lékaři na něj připevnit korunku a nahradit tak chybějící zub. Jak ale takové ošetření probíhá v praxi?

Před samotným zákrokem nejprve lékař provede podrobné vyšetření. Nedílnou součástí vyšetření je 3D RTG, které umožní si oblast implantace pečlivě prohlédnou a proměřit. Díky tomu tak může lékař předejít možným komplikacím v průběhu operace. Podle výsledku 3D analýzy vybere vhodný implantát a celou operaci nejprve naplánuje v softwaru.

Pro lepší představu si můžete prohlédnout, jak probíhá plnánování zubního imlantátu.V tomto případě se jedná o nahrazení levé dolní stoličky.

Nejprve si lékař ozřejmí průběh nervově cevního svazku, který probíhá uvnitř dolní čelist. Tato struktura je velice důležitá a během výkonu nesmí dojít k jejímu poškození. Je proto nezbytné, aby měl lékař přesnou informaci o tom, kde se nerv chází.

Poté vybere ideální velikost zubního implantátu a implantát nasimuluje do místa chybějícího zubu.

Zda je implntát v ideální pozici si může ověřit, otáčením trojrozměrného modelu. Pro úplnou představu budoucí situace ještě navrhne zubní korunku a zkontroluje, zda osa implantátu probíhá středem korunky, což je dobrým předpokladem pro správné fungování šroubované protetické práce. Po takovémto plánování nasleduje samotný výkon, kde je celá situace přenesena do úst.

Plánování zubního implantátu pomocí 3D zobrazení
Plánování zubního implantátu pomocí 3D zobrazení
Plánování zubního implantátu pomocí 3D zobrazení
Top