Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

Centrum onkologické prevence

Centrum onkologické prevence (COP) Ambicare Clinic se věnuje diagnostice a léčbě přednádorových změn zevních (vulva) a vnitřních (pochva, děložní hrdlo, děložní tělo, vaječníky) pohlavních orgánů ženy.
Naše pacientky jsou do specializované ambulance odesílány po domluvě s ošetřujícím gynekologem. Velké procento klientek tvoří ženy s abnormálním nálezem na čípku před těhotenstvím nebo v období menopauzy. Nejčastějším důvodem vyšetření v centru onkologické prevence jsou: abnormální cytologický nebo kolposkopický nález a rodinná anamnéza rakoviny děložního čípku. Naši lékaři vždy postupují v souladu s nejnovějšími guide-lines (doporučení) odborné společnosti pro cervikální patologii a jsou držiteli funkční licence F017 pro expertní kolposkopii.
Vždy se snažíme maximálně danou problematiku pacientce vysvětlit a navrhnout jí nejlepší řešení. Pokud je potřeba, jsme schopni zajistit i následnou operační léčbu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nebo v Ústavu péče o matku a dítě, Praha 4 Podolí. V nemocničním zařízení operujeme přednádorové stavy rakoviny děložního čípku – konizace (seříznutí děložního hrdla). Po úspěšném ukončení léčby je pacientka vrácena zpět do péče svého ošetřujícího lékaře.

Onemocnění zevního genitálu a děložního čípku

Přednádorové stavy - stupeň před rakovinou děložního čípku, jsou závažné onemocnění způsobené převážně infekcí vysoce rizikovým virem HPV. Určení onemocnění závisí na dobré diagnostické metodě, jako je: expertní kolposkopie, cytologie z děložního čípku a HPV testace. Dále při nutnosti a při podezření na rakovinu děložního čípku můžeme použít histologické ověření tkáně – biopsii.
Přednádorové stavy rozlišujeme do dvou základních skupin:
Každé terapeutické rozhodnutí je vždy individuální vzhledem k věku pacientky, plánovanému těhotenství, porodu anebo positivní rodinné anamnéze rakoviny děložního čípku.

Poskytované služby

Lékařský tým

MUDr. Anna Havránková / Odborný lékař - expertní kolposkopie

Biopsie

Nebolestivý odběr malého vzorku tkáně přímo z čípku děložního, provádí se ambulantně, možno v lokální anestezii. Vzorek tkáně se následně zasílá do laboratoře k histologickému vyšetření. I toto invazivní vyšetření provádíme v naší ambulanci expertní kolposkopie – gynekologie Praha 4 Ambicare.

Cytologie

Cytologie je základní ambulantní screeningová metoda jako prevence rakoviny děložního čípku. Provádí se jednou ročně a doporučuje se před začátkem těhotenství a po porodu. Společně s kolposkopií je hlavní součástí preventivní prohlídky žen všech věkových kategorií, včetně žen v menopause. Odběr se provádí štětičkou z povrchu děložního hrdla a vzorky se odesílají do cytologické laboratoře k mikroskopickému rozboru.

LBC cytologie

Gynekologie Praha 4 Ambicare provádí LBC cytologii. Co je LBC cytologie? LBC cytologie, neboli liquid based cytology, je „rozšířená“ cytologie do tekutého média. Tato metoda je opět nebolestivá, jako součást gynekologické prevence, prováděna ambulantně alespoň jednou za rok. Odebrané buňky z hrdla děložního jsou v transportním mediu odeslány do Bioptické laboratoře Plzeň, kde probíhá detailní počítačová analýza vzorku, včetně analýzy patologickým cytologem – odborným lékařem. LBC cytologie je citlivější a přesnější než cytologie klasická „na sklíčko“ a díky systému zpracování a kontroly vzorku je riziko „přehlédnutí“ závažných změn na čípku děložním minimální.

Konizace

Konizace je chirurgický výkon, který se provádí při podezření na přednádorové změny hrdla děložního nebo rakovinu čípku děložního. Provádí se elektrickou kličkou v lokální nebo celkové anestezii.

HPV infekce (infekce lidským papillomavirem)

Infekce lidským papilloma virem je pohlavně přenosná choroba, která postihne v průběhu života cca 80% žen. Většinou je díky krátkému biologickému clearence viru infekce pouze přechodná. 98% rakoviny děložního čípku vzniká právě na základě infekce high risk HPV.

HPV testace

Testování viru je možné pomocí speciální odběru PCR DNS z hrdla děložního, nebo jako součást LBC cytologie. V indikovaných případech můžeme HPV testaci provádět u žen nad 30 let.

Smluvní zdravotní pojišťovny

OZP - Oborová zdravotní pojištovna Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Top