Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

Klinická psychologie

Trápí Vás duševní, či tělesné problémy, kterým nerozumíte, nebo se kterými si nevíte rady? Situaci s námi můžete prokonzultovat a my Vám navrhneme adekvátní možnost péče.
Lidé pracující v našem týmu jsou profesionály a náležitým psychologickým a psychoterapeutickým vzděláním. Mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti psychoterapie nejrůznějších duševních obtíží a poruch. Nabízíme profesionální přístup a naprostou diskrétnost.

Poskytované služby

Lékařský tým

Psychologické vyšetření

Můžeme Vám vypracovat psychologický posudek pro Vámi požadovaný účel. Neprovádíme dopravně psychologické vyšetření ani vyšetření za účelem získání zbrojního průkazu.

Krizová intervence

Dostali jste se do náhlé a pro Vás zatěžující situace, kde nevidíte řešení? Pomůžeme Vám se v situaci zorientovat a řešení nalézt.
Krizovou intervenci je možno poskytnout pouze stávajícím klientům.

Psychoterapie

Zpravidla dlouhodobější forma péče, kde se na pravidelných setkáních s terapeutem věnujete pro Vás problematickým životním tématům. Do psychoterapie můžete docházet, trpíte-li například úzkostí, dlouhotrvajícím smutkem, depresí nebo problémy v partnerském vztahu či v rodině. Psychoterapeutická péče je na místě, pokud jste prošli traumatem. Pokud Vás trápí zvláštní stavy, pocity či myšlenky, kterým nerozumíte, pomůžeme Vám se v nich zorientovat.

Psychosomatika

Trápí Vás tělesné problémy, ale přitom Váš lékař nemůže najít žádnou objektivní příčinu? Ta může ležet v oblasti psychiky. Pomůžeme Vám ji najít a situaci řešit (pozn.: psychosomatická léčba probíhá zpravidla formou psychoterapie).

Ceník zdravotních výkonů

Cena je za hodinu konzultace (celková doba vyšetření závisí na domluveném zadání).
V případě zrušení terapie ze strany klienta, méně než 48 hodin před smluveným termínem, je klient zavázán povinností úhrady ušlého zisku, stornopoplatkem, ve výši 1 000 Kč. V případě zrušení sezení terapeutem má klient nárok na náhradní termín sezení.
Vybrané lékařské výkony
Cena
Individuální konzultace
1 400 Kč
Psychologické vyšetření cílené (doba trvání maximálně 4 hodiny) - zaměřené např. na oblast: kognice, osobnost, intelekt
2 900 Kč
Psychologické vyšetření komplexní (doba trvání maximálně 6 hodin) - osobnosti, intelektu, kognitivních funkcí. sociální dovednosti
5 500 Kč
Párové a rodinné sezení
1 600 Kč
Storno poplatek
1 300 Kč

Smluvní zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Top