Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

MUDr. Anna Havránková

MUDr. Anna Havránková

Vzdělání

 • 1961 - 1964 Střední všeobecně vzdělávací škola, Mimoň
 • 1964 - 1970 Fakulta všeobecného lékařství UK, Praha
 • 1974 Atestace I z gynekologie a porodnictví
 • 1989 Atestace vyšší specializace z klinické onkologie
 • 1993 Certifikát z cervikografie, Medical College of Wisconsin

Profesní zkušenosti

 • 1970 - 1977 Gyn.- porodnické oddělení nemocnice Benešov u Prahy - sekundární lékař
 • 1977 - 1982 Ústav sér a očkovacích látek Praha 10 - gynekolog, samostatný výzkumný pracovník v prospektivní studii etiologie karcinomu čípku děložního vedeném Prof. Kaňkou a Prof. Vonkou
 • 1982 - 1989 Gyn. - porodnická klinika FN KV, Praha 10 - sekundární lékař; vedoucí klinické části Centra onkologické prevence
 • 1989 - 1994 3. lékařská fakulta UK, Gyn-por. klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10 - odborný asistent s částečným úvazkem
 • 1994 - dosud 3. lékařská fakulta UK, Gyn-por. klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10 - vedoucí lékař Centra onkologické prevence Gyn-por. kliniky; odborný asistent
 • 2012 - dosud Centrum onkologické prevence klinika Ambicare, Praha 4 - vedoucí lékař
Top