Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

MUDr. et MUDr. Filip Donev

MUDr. et MUDr. Filip Donev

Vzdělání

 1. 2004 MUDr. – 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Stomatologie
 2. 2008 MUDr. – 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze , obor Všeobecné lékařství
 3. 2009 Školitel pro firmu FMD implantologie
 4. 2010 Praktický zubní lékař
 5. 2010 stomatochirurg
 6. 2011 Oficiální školitel pro firmu Nobel Biocare implantologie

Profesní zkušenosti

 • 2001 - 2004 Praxe ve soukromé ordinaci MUDr. René Foltána
 • 2004 - 2010 sekundární lékař na 1. Lékařské fakultě, Všeobecná Fakultní nemocnice, oddělení maxillofaciální chirurgie
 • 2005 - 2006 zubní lékař soukromá ordinace European Dental center
 • 2007 - 2008 zubní lékař v soukromé ordinaci Dent Medico, hlavní implantolog
 • 2007 - dosud zubní lékař
 • 2007 - 2009 zubní lékař v soukromé ordinaci Esthesia, implantolog
 • 2008 - 2010 zubní lékař v soukromém lékařském centru Canadian Medical Care
 • 2008 - dosud zubní lékař a hlavní lékař v soukromé zubní ordinaci Prague City Dental

Přednášky

 1. Série přednášek artikulátor v praxi PZL
  Koudelka, M., Donev, F.
 2. Moderní postupy ve 2D/3D zobrazování, Fokus 2013
  Donev, F.
 3. Série přednášek – školení na téma All-on-four, přednáška + live operace
  Prague City Dental, Praha
  Donev, F.
 4. Protetika v implantologii
  Donev, F.
 5. Série přednášek na téma DiagnoCam a jeho využití v privátní zubní praxi
  Donev F.
 6. Série přednášek na téma – Náhrada zubu implantátem během jednoho dne
  Donev F.
 7. Série přednášek na téma ICON a jeho využití
  Donev F.
 8. Série přednášek na téma Úvod do implantologie
  Prague City Dental, Praha
  Donev, F.
 9. Úvod do implantologie
  23/10/2009, Implantologický Sjezd, Prilep, Makedonie
  Donev, F.
 10. Úvod do implantologie
  20/11/2009, Implantologický sjezd, Sofie, Bulharsko
  Donev, F.
 11. Maligní novotvary dolní čelisti – indikace chirurgické terapie, technika provedení, komplikace, výsledky.
  10/02/2005 Přednáška, VIII. Olomoucké onkologické dny, Olomouc.
  Foltán, R., Donev, F., Hoffmannová, J., Mazánek, J.
 12. Changing of ventilation parameters during sleep after orthognathic surgery - a pilot limited sleep study.
  01/09/2005 Přednáška, 17th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Vídeň, Rakousko
  R. Foltan, F. Donev, J. Hoffmannova, M. Pretl, R. Kufa
 13. Vliv ortognátní chirurgie na ventilační poměry ve spánku
  21/10/2005 Přednáška, Ortodonticko chirurgické symposium s mezinárodní účastí, Karolinum, Praha
  Foltán R., Hoffmannová J., Donev F., Vlk M.
 14. Changing of ventilation parameters during sleep after LF I operation for III class malocclusion
  25-27/5/2006 Přednáška, First Macedonian Congress on Maxillofacial and Neck Surgery with International Participation, Ohrid, Republic of Macedonia
  Donev F., Foltán R., Hoffmannova J., Vlk M., Mazanek J.
 15. Influence of orthognathic surgery on ventilation parameters during sleep
  12-16/9/2006 Přednáška, XVIII. Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain
  Foltán R., Hoffmannova J., Donev F., Vlk M.
 16. Moderní trendy v kombinované ortodonticko chirurgické terapii
  12/10/2006 7.Pražské dentální dny, Praha
  Foltán R., Petr J., Hoffmannová J., Vlk M., Donev F.
 17. Terapie karcinomu jazyka- 5-ti letá retrospektivní studie
  9/2/2007 Přednáška, X. Olomoucké onkologické dny, Olomouc
  Foltán R., Vlk M., Donev F., Hoffmannová J.
 18. Influence of Le Fort I advancement and mandibular setback for class III malocclusion on ventilation during sleep.
  14/11/2007 18th ICOMS, Bangalore, Indie
  Foltan R., Donev F., Hoffmannova J., Vlk M., Klima K.
 19. Comparison of BSSO advancement stability with and without CCW rotation on minipigs mandibles
  14/11/2007 18th ICOMS, Bangalore, Indie
  Hoffmannova J., Foltan R., Vlk M., Donev F.

Postery

 1. Tracheostomy as temporary solution for cleft lip and palate patient with pharyngofixation and obstructive sleep apnea syndrome – a case report.
  01/09/2005 Poster, 17th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Vídeň, Rakousko
  R. Foltan, F. Donev, J. Hoffmannova, M. Vlk, M. Pretl, R. Kufa
 2. Tracheostomy following by maxillomandibular advancement for treatment of cleft palate patient with pharyngofixation and obstructive sleep apnea syndrome – a case report
  12-16/9/2006 Poster, XVIII. Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain
  Hoffmannová J., Foltán R., Donev F., Vlk M.

Články

 1. Maxillo-mandibular advancement in the therapy for obstructive sleep apnoea syndrome. Ces Slov Neurol Neurochir 2005, Vol. 68, No. 6, s. 412-418 IF 0,045
  FOLTÁN, R.; PRETL, M., DONEV, F.; HOFFMANNOVÁ, J.; VLK, M.; ŠONKA, K.
 2. Advancement musculus genioglossus and hyoid myotomy in therapy for obstructive sleep apnea syndrome. Ces Slov Neurol Neurochir 2006, Vol. 69, No. 1, s. 57-63. IF 0,045
  FOLTÁN, R.; HOFFMANNOVÁ, J.; DONEV, F.; VLK, M.; ŠONKA, K.; PRETL, M.
 3. Genioglossus advancement and hyoid myotomy in treating the sleep apnoea syndrome - a follow up study.
  J Craniomaxillofac Surg. 2007, vol. 35, no. 4-5, s. 246-251. IF 1,171FOLTÁN, R.; HOFFMANOVÁ, J.; PRETL, M.; DONEV, F.; VLK, M.
 4. Evening and morning plasma levels of protein S100B in patients with obstructive sleep apnea.
  Neuro Endocrinol Lett. 2007, vol. 28, no. 5, s. 575-579. IF 0,924
  ŠONKA, K.; KELEMEN, J.; KEMLINK, D.; VOLNÁ, J.; PRETL, M.; ZIMA, T.; BENÁKOVÁ, H.; RAMBOUSEK, P.; FOLTÁN, R.; DONEV, F.
 5. Changing of ventilation parameters during sleep after orthognathic surgery - a pilot limited sleep study.
  International Journal of Maxillofacial Surgery, 2005, 34 (Supplement 1), s. 64
  R. Foltan, F. Donev, J. Hoffmannova, M. Pretl, R. Kufa
 6. Tracheostomy as temporary solution for cleft lip and palate patient with pharyngofixation and obstructive sleep apnea syndrome – a case report.
  International Journal of Maxillofacial Surgery, 2005, 34 (Supplement 1), s.101
  R. Foltan, F. Donev, J. Hoffmannova, M. Vlk, M. Pretl, R. Kufa
 7. Influence of orthognathic surgery on ventilation parameters during sleep
  Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2006, 34 (Supplement 1), s.57
  Foltán R., Hoffmannova J., Donev F., Vlk M.
 8. Tracheostomy following by maxillomandibular advancement for treatment of cleft palate patient with pharyngofixation and obstructive sleep apnea syndrome – a case report
  Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2006, 34 (Supplement 1), s.207
  Hoffmannová J., Foltán R., Donev F., Vlk M.
 9. Combination of primary excision, non-elective level I neck dissection and post-operative radiotherapy for treatment of SCC of the tongue.
  Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2006, 34 (Supplement 1), s.181
  Donev F., Foltán R., Vlk M., Hoffmannová J.
 10. Comparison of BSSO advancement stability with and without CCW rotation on minipigs mandibles International Journal of Maxillofacial Surgery, 2007, 36 p. 1019
  J. Hoffmannova, R. Foltan, M. Vlk, M. Vlk, F. Donev
 11. Changing of facial skeleton for treatment of obstructive sleep apnoea syndrome
  Prague Medical Report, vol. 106 (2005) No. 2, p. 149-158.
  Foltán R., Pretl M., Donev F., Hoffmannová J., Vlk M., Šonka K., Mazánek J., Rambousek P.
 12. Changing of ventilation parameters during sleep after orthognathic surgery.
  XVIII Congess of the European Association for Cranio-Maxillo facial Surgery , s. 311- 316Editor: G. Raspall, J.G. Lagunas, MEDIMOND INTERNATIONAL, 2006, ISBN 88-7587-281-3
  R. Foltan, F. Donev, J. Hoffmannova, M. Pretl
 13. Modifikace obličejového skeletu v terapii OSAS
  Abstrakta, VII. český a II. česko-slovenský sjezd o spánku – multidisciplinární pohled, Brno 4/11/2005, s. 9.
  Foltán R., Donev F., Pretl M., Rambousek P., Hoffmannová J., Šonka K.
 14. Changing of ventilation parameters during sleep after orthognathic surgery.
  XVIII Congess of the European Association for Cranio-Maxillo facial Surgery , s. 311- 316Editor: G. Raspall, J.G. Lagunas, CD MEDIMOND INTERNATIONAL PROCEEDINGS, 2006, ISBN 88-7587-282-1
  R. Foltan, F. Donev, J. Hoffmannova, M. Pretl
 15. Diagnostika zubního kazu aneb je nový DIAGNOCam tím pravým?
  Stomateam 2013, vol 2, s. 27-29
  F.Donev
Top