Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

MUDr. Ivana Mošková

MUDr. Ivana Mošková

Vzdělání

 • 1992 - 1996 Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen, SR
 • 1996 - 1998 Přírodovědecká Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR, Specializace: Biologie (ukončen 2. ročník, ukončení z důvodu zahájení studia medicíny)
 • 1998 - 2004 Lékařská fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
 • 2010 získání specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru gynekologie a porodnictví (MZ ČR) (Atestace)
 • 2015 udělení licence pro expertní kolposkopii (školitel prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.)

Profesní zkušenosti

 • 2004 - 2005 Interní odd. Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
 • 2011 - 2013 mateřská dovolená
 • 2005 - dosud Gynekologicko - porodnické odd. Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
 • 2017 - dosud Klinika AmbiCare, Gynekologie

Odborné a jazykové kurzy

 1. 2009 předatestační stáž gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK, Praha
 2. 1997 jazykový pobyt v USA
Top