Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

MUDr. Jan Zmrhal, CSc

Vzdělání

 • 1968 - 1974 Fakultavšeobecného lékařství UK Praha
 • 1977 I. atestace gyn.por.
 • 1982 II. atestacegyn. por.
 • 1985 obhajoba CSc na Fakultě dětského lékařství (2. LF)  UK Praha
 • 2007 atestace urogynekologie

Profesní zkušenosti

 • 1974 - 1989 Gynekologicko-porodnické oddělení FN Motol Praha 5, sekundární lékař, ordinář gynekologického oddělení
 • 1989 - 1991 Klinika gynekologie a porodnictví ILF Praha, FN Bulovka a ÚPMD, Praha 4 - odborný asistent
 • 1991 - 2010 Gynekologicko-porodnické oddělení NsP Mělník, primář, tajemník Etické komise
 • 1996 - dosud 3.LF UK Praha – Odborný asistent Gyn.por.kliniky
 • 2013 - 2015 primář Gyn.por.kliniky FN Král. Vinohrady

Odborné aktivity,pedagogická činnost

 • ‍2000 - 2011 Gyn por klinika 1. LF UK Praha – člen  zkušební komise pro StZZk
 • 2004 - 2011 Gyn.por. klinika 1. LF UK Praha – odborný asistent (0.05)
 • 2009 - dosud člen zkušební komise IPVZ pro urogynekologii
 • 2006 - dosud člen komise pro obhajoby PhD na 1.LF UK Praha
 • 1994 časopis Sestra (redakční rada)
 • 1999 - dosud Praktická gynekologie  (redakční rada)

Členství

 • ‍Česká gynekologicko-porodnická společnost
 • Česká urologická společnost
 • Urogynekologická společnost ČR (1990 - 1998 člen výboru,  1998 - 2006 předseda společnosti, 2006 - 2010 vědecký sekretář, 2010 - 2014 Revizní komise, 2014 - dosud vědecký sekretář)
 • International Continence Society
 • International Urogynecological Association
 • Inco-Forum (předseda dozorčí rady)
Top