Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

PhDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

Vzdělání

 • 2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Psychologie
 • 2014 FFUK Praha, doktorský studijní program „Klinická psychologie“
 • 2009 - 2014 Absolvovaný výcvik v psychoterapii, sm2r SUR
 • Zařazena do předatestační přípravy, IPVZ, obor „Klinická psychologie“
 • UNAM – Universidad Nacional Autònoma de México, Ciudad de México (09 2008 – 04 2009)
 • Suffolk University, Boston, USA (07 2009 – 08 2009)

Další vzdělání

 • Vedení rozhovoru I.-II. (daseinsanalýza, lektor: doc. Jiří Růžička, Ph.D., PVŠPS)
 • Důvěra ve změnu I.-II., Trauma v kontextu biosyntézy, aspekty práce s vývojovým traumatem, 2020 – 2021, ČIB
 • Praktická část psychoterapeutického výcviku v rodinné a systemické terapii (2004-2007), lektoři: PhDr. Šárka Gjuričová, MUDr. Lea Brodová, Mgr. Jiří Kubička. Poskytovatel: Institut rodinné terapie, FN Motol
 • Základní výcvik Řešení konfliktů technikou mediace (2013, rozsah 100 hodin), poskytovatel: Asociace mediátorů ČR
 • Základy krizové intervence (2015, 56 hodin), poskytovatel: Remedium
 • Úvod do řízení a supervize (2015, 24 hodin), poskytovatel: Remedium
 • Pražská psychoterapeutická fakulta, 2000-2003

Profesní zkušenosti

 • 2008 - 2009 Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou - psycholožka
 • 2009 - dosud PVŠPS - odborná asistentka
 • 2011 - dosud klinika AmbiCare - psycholožka, psychoterapeutka
 • 2019 Dobroduš, psychoterapeutka, individuální a skupinová
Top