Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

MDDr. Martin Linka

MDDr. Martin Linka

Vzdělání

 1. 2012 absolvent oboru zubní lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
 2. 2016 atestace z oboru Ortodoncie a čelistní ortopedie

Doplňující vzdělání

 • 2010 studentská práce na téma kraniometrie na anatomickém ústavu LFHK
 • 2012 osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření na pracovišti se zubním rentgenovým zařízením
 • ‍2013 - 2016 Specializační vzdělávání, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Profesní zkušenosti

 • 2013 stomatologické centrum Dent4You, Jablonec nad Nisou
 • 2009 - 2015 školitel v rámci edukačního programu Dentalalarm na základních školách, školitel v oblasti dentální hygieny v rámci vzdělávání pěstounských rodičů
 • 2013 - dosud Zubní pohotovostní služba Krajská nemocnice Liberec

Přednášková činnost

 • Úsměv 016 Olomouc – přednáška Řešení dentálního defektu u pacientů s rozštěpem
 • Rozštěpy 2016 Praha – přednáška Kost alveolárního výběžku v oblasti rozštěpu a její změny
 • Úsměv 017 Olomouc - přednáška Úskalí 3D volumetrické analýzy kosti vhojené do rozštěpového defektu
 • organizace vědeckého setkání Rozštěpy 2014
 • účast na zahraničním Sympoziu Oral Health and Connected Body, Berlín, Německo
 • člen organizačního výboru kongresu České ortodontické společnosti 2016, Praha

Publikační činnost

 • ‍Linka M., Koťová M.: Odolnost keramických zámků v průběhu torze drátěného oblouku
Top