Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

Bc. Veronika Synovcová

Bc. Veronika Synovcová

Vzdělání

 • 1988 – 1992 Gymnázium Mladá Boleslav
 • 1992 – 1994 VZŠ Pardubice – porodní asistentka
 • 1994 – 1995 VZŠ Praha – sestra pro intenzivní péči
 • 2011 – 2014 3.LF UK Praha – Bakalářské studium – Ošetřovatelství – Všeobecná sestra

Doplňující vzdělání

 • 2011 – 2012 kurz Bazální stimulace (základní, nástavbový), odborné semináře, konference z oboru intenzivní péče, gynekologie, porodnictví

Profesní zkušenosti

 • 1995 - 1999 sestra specialistka – ARO lůžka
 • 1999 - 2003 staniční sestra – ARO lůžka
 • 2003 - 2005 hlavní sestra nemocnice
 • 1995 - 2005 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Prah
 • 2005 - 2009 mateřská dovolená (2 děti)
 • 2010 – 2011 porodní asistentka (ambulance FNKV)
 • 2010 – 2016 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, Gyn-por. Klinika, staniční sestra ambulance kliniky
Top