Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

MUDr.Vladimír Teplan, Ph.D.

MUDr.Vladimír Teplan, Ph.D.

Vzdělání

 • 1998 – 1999 Mountain view High school, Utah, USA
 • 2000 Odborná jazyková zkouška TOEFL - Fulbright institution
 • 2000 - 2006 2. Lékařská fakulta University Karlovy, Praha
 • 2008 Základní kmen v oboru Všeobecná chirurgie, atestace I. Stupně
 • 2011 Specializace v oboru Chirurgie, atestace II. Stupně
 • 2014 Obhajoba disertační práce Ph.D. – Cytokiny a adipocytokiny u chirurgických pacientů: role tukové tkáně
 • 2018 Udělení licence ČLK pro funkci vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Specializované kurzy a stáže

 1. 2004 Stáž IFMSA na dětské chirurgii Medizinsche Hochschule Hannover, Německo
 2. 2008 Certifikovaný kurz – Základní laparoskopické techniky, 3.LF a FNKV
 3. 2010 Certifikovaný kurz – Laparoskopická resekce rekta, Chirurgická klinika FNHK
 4. 2011 Stáž na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK a TN
 5. 2011 Stáž na II. Chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie 1.LF UK a VFN
 6. 2012 Certifikovaný kurz – Totální excise mesorekta, Chirurgická klinika FNHK
 7. 2013 Certifikovaný kurz - Práce s laboratorní zvěří, Ministerstvo zemědělství
 8. 2015 Medical expert training in transanal mesorectal excision, Hospital Clinic, Barcelona, Španělsko
 9. 2018 Stáž Laparoskopické resekce trávicího traktu, Hospital St.Pau, Barcelona, Španělsko

Výzkum

 • 2006 – 2014 Doktorandské studium se zaměřením na prozánětlivou cytokinovou expresi v perioperačním období v souvislosti s množstvím tukové tkáně zakončené obhajobou disertační práce

Profesní zkušenosti

 • 2006 – dosud Chirurgická klinika FNKV a 3.LF UK, všeobecná chirurgie
 • 2014 – dosud Odborný asistent 3.LF UK
 • 2015 – dosud Zástupce přednosty pro výuku Chirurgické kliniky FNKV a 3.LF UK
 • 2016 – dosud Klinika Iscare Praha a jednodenní chirurgie Orthomed, Neratovice

Publikační činnost

 1. Obezita a ledviny – Teplan et al., spoluautor monografie, Mladá Fronta 2018
 2. Teplan V Jr, Vyhnánek F, Gürlich R, Haluzík M, Racek J, Vyhnánková I, Štollová M, Teplan V. Increased proinflammatory cytokine production in adipose tissue of obese patients with chronic kidney disease.
  Wien Klin Wochenschr. 2010 Aug;122(15-16):466-73. IF 0.780/2010
 3. Teplan V Jr, Šenolt L, Hulejová H, Teplan V, Štollová M, Gürlich R. Early changes in serum visfatin after abdominal surgery: a new pro-inflammatory marker in diagnosis? Biomedical Papers
  IF 0.99/2014
  Rozšířená práce se zaměřením na visfatin, přijata k tisku.
 4. Teplan V, Marhova A, Pitha J, Racek J, Gürlich R, Teplan V Jr, Valkovsky I, Stollova M.
  Early Exercise Training After Renal Transplantation and Asymmetric Dimethylarginine: The Effect of Obesity
  Kidney Blood Press Res 2014;39:289-298
  IF 1,81/2014
 5. Teplan V, Malý J, Gürlich R, Teplan V Jr, Kudla M, Pit'ha J, Racek J, Haluzík M, Šenolt L, Štollová M. Muscle and fat metabolism in obesity after kidney transplantation: no effect of peritoneal dialysis or hemodialysis.
  J Ren Nutr. 2012 Jan;22(1):166-70
  IF 1.480/2012
 6. Teplan V, Valkovský I, Teplan V Jr, Štollová M, Vyhnánek F, Anděl M. Nutritional consequences of renal transplantation.
  J Ren Nutr. 2009 Jan;19(1):95-100.
  IF 1.480/2009
 7. Teplan V Jr, Šenolt L, Hulejová H, Teplan V, Štollová M, Gürlich R. Dynamics of serum visfatin level after abdominal surgery: a new pro-inflammatory marker in the early diagnosis?
  Cas Lek Cesk. 2013;152(5):226-32.
 8. Teplan V, Mahrová A, Svagrová K, Racek J, Gürlich R, Teplan V Jr, Senolt L, Stollová M. Regular exercise training decreases asymmetric dimethylarginine after kidney transplantation
  Vnitr Lek. 2012 Sep;58(9):640-6. Czech.
 9. Vyhnánek F, Adámková V, Ducháč V, Teplan V Jr, Jirásek T. Antimicrobial treatment of nosocomial intra-abdominal infections--new treatment options with tygecycline
  Rozhl Chir. 2009 Sep;88(9):503-7. Czech.
 10. Vyhnánek F, Ducháč V, Skála P, Teplan V Jr. Surgical site infection following proximal GIT procedures
  Rozhl Chir. 2008 Jun;87(6):297-300. Czech.
 11. Vyhnánek F, Fric M, Ducháč V, Pažout J, Waldauf P, Skála P, Teplan V Jr. Polytraumas in injured patients over 65 years of age
  Rozhl Chir. 2008 Jan;87(1):46-9. Czech.
Top