Vybraná klinika
601 129 744
607 037 172
Po-Čt 8-20:00, Pá 8-16:00

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr Vladimír Teplan,DrSc absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, klinickou praxi získal nejprve na interním oddělení Thomayerovy nemocnice, dále na III.interní výzkumné základně IKEM a následně Klinice nefrologie IKEM, kde byl 10 let přednostou kliniky a dalších 8 let zástupcem přednosty. Současně vedl i jako vedoucí subkatedry výuku lékařů v nefrologii, interně a metabolismu a výživě. Touto problematikou se zabývá více než 30.let.Má odborné atestace z vnitřního lékařství I. a II.st.,z nefrologie a z metabolismu a výživy. Je profesorem vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově v Praze a doktorem lékařských věd. Je autorem řady knih a článků v domácím i zahraničním písemnictví. Často přednáší na zahraničních i domácích kongresech problematiku metabolických poruch v nefrologii a interně, u seniorů a při poruchách výživy (podvýživa i obezita).Je členem řady mezinárodních odborných společností a čestným členem české, maďarské a slovenské nefrologické společnosti.
Top