Vybraná klinika
727 943 896
Všední den 8:00-16:00

Klinická psychologie

Trápí Vás duševní, či tělesné problémy, kterým nerozumíte, nebo se kterými si nevíte rady? Situaci s námi můžete prokonzultovat a my Vám navrhneme adekvátní možnost péče.
Lidé pracující v našem týmu jsou profesionály a náležitým psychologickým a psychoterapeutickým vzděláním. Mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti psychoterapie nejrůznějších duševních obtíží a poruch. Nabízíme profesionální přístup a naprostou diskrétnost.

Poskytované služby

Lékařský tým

Psychologické vyšetření

Můžeme Vám vypracovat psychologický posudek pro Vámi požadovaný účel.

Krizová intervence

Dostali jste se do náhlé a pro Vás zatěžující situace, kde nevidíte řešení? Pomůžeme Vám se v situaci zorientovat a řešení nalézt.

Psychoterapie

Zpravidla dlouhodobější forma péče, kde se na pravidelných setkáních s terapeutem věnujete pro Vás problematickým životním tématům. Do psychoterapie můžete docházet, trpíte-li například úzkostí, dlouhotrvajícím smutkem, depresí nebo problémy v partnerském vztahu či v rodině. Psychoterapeutická péče je na místě, pokud jste prošli traumatem. Pokud Vás trápí zvláštní stavy, pocity či myšlenky, kterým nerozumíte, pomůžeme Vám se v nich zorientovat.

Psychosomatika

Trápí Vás tělesné problémy, ale přitom Váš lékař nemůže najít žádnou objektivní příčinu? Ta může ležet v oblasti psychiky. Pomůžeme Vám ji najít a situaci řešit (pozn.: psychosomatická léčba probíhá zpravidla formou psychoterapie).

Ceník zdravotních výkonů

Cena je za hodinu konzultace (celková doba vyšetření závisí na domluveném zadání).
V případě zrušení terapie ze strany klienta, méně než 48 hodin před smluveným termínem, je klient zavázán povinností úhrady ušlého zisku, stornopoplatkem, ve výši 600 Kč. V případě zrušení sezení terapeutem má klient nárok na náhradní termín sezení.
Ceník platí i pro dětské pacienty.
Vybrané lékařské výkony
Cena
Individuální konzultace
1 000 Kč
Párové sezení
1 200 Kč
Rodinné sezení
1 400 Kč
Diagnostika dospívajících a dospělých
1 200 Kč

Smluvní zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Top