Vybraná klinika
727 943 896
Všední den 8:00-16:00

MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

Vzdělání

 • 1983 – 1989 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc – obor všeobecného lékařství
 • 1992 atestace I. stupně z oboru dermatovenerologie
 • 1995 atestace z korektivní dermatologie
 • 1998 atestace II. Stupně z oboru dermatovenerologie
 • 2013 obhájení titulu Ph.D, Univerzita Karlova

Profesní zkušenosti

 • 1989 sekundární lékařka interního odd. nemocnice Vyškov
 • 1989 - 1992 sekundární lékařka kožního odd.nemocnice Přerov
 • 1993 - 2016 kožní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc – primář
 • 2017 - dosud AmbiCare klinika Praha – primářka, lékařka; kožní oddělení Vojenskénemocnice Olomouc

Pedagogická činnost

 1. pravidelná přednášková činnost pro lékaře spádu, postgraduální lékaře, na lékařských konferencích Vojenské nemocnice Olomouc a na seminářích pro SZP
 2. přednášky pro praktické lékaře, pediatry a pro dermatology – aktivní účast na sympóziích, kongresech v ČR a v zahraničí
 3. člen výboru České společnosti pro léčbu ran, člen výboru Sekce akné a obličejové dermatózy, člen výboru České společnosti laserové a estetické medicíny

Vědecko – výzkumná činnost

 1. účast na klinických studiích
 2. účast na grantech MZ

Členství

 1. ‍člen výboru České společnosti pro léčbu ran
 2. člen výboru Sekce akné a obličejové dermatózy
 3. člen výboru České společnosti laserové a estetické medicíny
 4. Česká dermatovenerologická společnost
 5. Česká lymfologická společnost
 6. Česká akademie dermatovenerologie
 7. Společnost korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP
 8. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Publikační činnost

 1. ‍FRANKOVÁ, J., DIAMANTOVÁ, D., VRBKOVÁ, J., ULRICHOVÁ, J. Influence of hydrogencalcium salts of oxidised cellulose on MMP-2, MMP-9 and TNF-α production and wound healing of non-healing wounds. Acta Dermatovenerologica Croatica. Přijato do tisku 21. 3. 2013. IF 0,360
 2. Statistické vyhodnocení změn v produkci parametrů TNF-α, MMP-2, MMP-9 v čase.
 3. DIAMANTOVÁ, D. Klinické sledování efektu terapie kombinace kyseliny hyaluronové a koloidního stříbra. Hojení ran, 2011, 5, 1, s. 21.
 4. DIAMANTOVÁ, D. Léčba rány. Praha: Galén, 2006, s. 38-44.
 5. DIAMANTOVÁ, D. Diabetická noha. Kazuistiky v diabetologii, 2009, 7, 2, s. 11-13.
 6. DIAMANTOVÁ, D. Otoky nohou v dermatologii. Lékařské listy, 2008, 57, 17, s. 6-7.
 7. DIAMANTOVÁ, D. Celulitida. Dermatologie pro praxi, 2009, 3, 2, s. 67-70.
 8. DIAMANTOVÁ, D. Lymfedém. Čs Derm, 2009, 84, 3, s. 126-132.
 9. DIAMANTOVÁ, D. Problematika lymfedému v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi, 2011, 8, 4, s. 172-176.
 10. DIAMANTOVÁ, D 10.. Sekundární lymfedém a kožní metastázy karcinomu prsu. Remedia, 2010, 20, 4, s. 248-249.
 11. DIAMANTOVÁ, D. Dermatologie v kazuistikách. Praha: Mladá fronta 2008, s. 43-47.
 12. DIAMANTOVÁ, D., TATARKOVÁ, I., CETKOVSKÁ, P. Adalimumab treatment for hidradenitis suppurativa associated with Crohn´s disease. Acta Dermatovenerologica Croatica. Přijato do tisku 21. 3. 2013. IF 0,360
Top