Selected clinic
601 129 744
607 037 172
Mon-Thu 8-20:00, Fri 8-16:00

Office of internal medicine

Our office of internal medicine provides comprehensive medical care in the field of internal medicine, especially relating to cardiovascular, renal, respiratory and digestive tract diseases. We provide preventive and preoperative examinations and consultations for people at high risk of cardiovascular disease.
The office is equipped with ECG. Lab testing is also available. Specialist examinations are performed with regard to the patient's individual requirements. A discreet, sensitive approach and pleasant and friendly environment of the AmbiCare clinic is a matter of course.

Provided services

Komplexní interní vyšetření
Pravidelné konzultace a následná léčba
Předoperační vyšetření
u léčebných chirurgických výkonů
u výkonů v estetické chirurgii
Vyšetření a vydávání potvrzení o zdravotním stavu
před lázeňskou léčbou
pro posudkové účely
Preventivní lékařské prohlídky
zajišťujeme i pro firmy
Konzultace pro nemocné s vysokým rizikem kardiovaskulárních nemocí
Laboratorní vyšetření přímo v ambulanci
Vyšetření EKG s hodnocením křivek
Ambulantní monitorování krevního tlaku
Péče o pacienty s problematikou hypertenze, ICHS, poruchami srdečního rytmu, poruchami metabolismu (lipidovými poruchami)
Sonografie
ledvin
dutiny břišní
pánevní oblasti

Medical team

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. / Internal medicine, nephrology, clinical nutrition
MUDr.Zdeněk Novotný / Internal medicine

Opening hours

For order.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, CSc.
Monday
14:00 - 18:00
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
MUDr.Zdeněk Novotný
Monday
Tuesday
8:00 - 14:00
Wednesday
14:00 - 20:00
Thursday
Friday
MUDr.Jaroslava Votrubová
Monday
8:00 - 14:00
Tuesday
14:00 - 20:00
Wednesday
8:00 - 14:00
Thursday
Friday

Health insurance companies we cooperate with

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky OZP - Oborová zdravotní pojištovna Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Vojenská zdravotní pojišťovna
Top